piohout.png verhuur.png touwen.png dassen.png pio.png explorers.png doejijookmee.png glijbaan2.png welpen.png glijbaan.png hit.png groepsfoto.png vuur.png zagen.png hike.png kampvuur.png bos.png boshike.png vlotten.png hike2.png kompas.png scouts.png pivos.png

Het eigendom onderhoud van de blokhut wordt beheert van uit een stichting "Stichting De Meerberg". Het bestuur van deze stichting bestaat naast het verenigingsbestuur.

Het stichtings bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal bestuursleden. Het stichtings bestuur heeft zo'n 4 tot 6 maal per jaar een vergadering.

 

Zaken die onder de bestuursverantwoordelijkheid vallen:

  • De financiën;
  • Het verhuuren en onderhouden van blokhut 'De Meerberg';
  • Het inrichten en onderhouden van het terrein om de blohut;
  • Het onderhouden van de begingen en hekwerken.