bos.png vuur.png kampvuur.png hike2.png touwen.png dassen.png piohout.png zagen.png explorers.png doejijookmee.png hike.png kompas.png glijbaan2.png glijbaan.png scouts.png verhuur.png groepsfoto.png pivos.png hit.png vlotten.png pio.png boshike.png welpen.png

Het eigendom onderhoud van de blokhut wordt beheert van uit een stichting "Stichting De Meerberg". Het bestuur van deze stichting bestaat naast het verenigingsbestuur.

Het stichtings bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal bestuursleden. Het stichtings bestuur heeft zo'n 4 tot 6 maal per jaar een vergadering.

 

Zaken die onder de bestuursverantwoordelijkheid vallen:

  • De financiën;
  • Het verhuuren en onderhouden van blokhut 'De Meerberg';
  • Het inrichten en onderhouden van het terrein om de blohut;
  • Het onderhouden van de begingen en hekwerken.