zagen.png hike.png vuur.png hit.png welpen.png boshike.png kompas.png kampvuur.png verhuur.png pio.png glijbaan2.png vlotten.png bos.png hike2.png groepsfoto.png touwen.png glijbaan.png piohout.png doejijookmee.png dassen.png explorers.png scouts.png pivos.png

Het eigendom onderhoud van de blokhut wordt beheert van uit een stichting "Stichting De Meerberg". Het bestuur van deze stichting bestaat naast het verenigingsbestuur.

Het stichtings bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal bestuursleden. Het stichtings bestuur heeft zo'n 4 tot 6 maal per jaar een vergadering.

 

Zaken die onder de bestuursverantwoordelijkheid vallen:

  • De financiën;
  • Het verhuuren en onderhouden van blokhut 'De Meerberg';
  • Het inrichten en onderhouden van het terrein om de blohut;
  • Het onderhouden van de begingen en hekwerken.