hike2.png zagen.png explorers.png bos.png welpen.png hike.png touwen.png piohout.png boshike.png glijbaan2.png glijbaan.png doejijookmee.png groepsfoto.png verhuur.png scouts.png pivos.png pio.png kompas.png vlotten.png kampvuur.png dassen.png vuur.png hit.png

Het eigendom onderhoud van de blokhut wordt beheert van uit een stichting "Stichting De Meerberg". Het bestuur van deze stichting bestaat naast het verenigingsbestuur.

Het stichtings bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal bestuursleden. Het stichtings bestuur heeft zo'n 4 tot 6 maal per jaar een vergadering.

 

Zaken die onder de bestuursverantwoordelijkheid vallen:

  • De financiën;
  • Het verhuuren en onderhouden van blokhut 'De Meerberg';
  • Het inrichten en onderhouden van het terrein om de blohut;
  • Het onderhouden van de begingen en hekwerken.