hike2.png groepsfoto.png vlotten.png verhuur.png explorers.png piohout.png boshike.png zagen.png dassen.png hike.png bos.png touwen.png doejijookmee.png glijbaan2.png hit.png pivos.png vuur.png kompas.png pio.png kampvuur.png welpen.png glijbaan.png scouts.png

Het eigendom onderhoud van de blokhut wordt beheert van uit een stichting "Stichting De Meerberg". Het bestuur van deze stichting bestaat naast het verenigingsbestuur.

Het stichtings bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal bestuursleden. Het stichtings bestuur heeft zo'n 4 tot 6 maal per jaar een vergadering.

 

Zaken die onder de bestuursverantwoordelijkheid vallen:

  • De financiën;
  • Het verhuuren en onderhouden van blokhut 'De Meerberg';
  • Het inrichten en onderhouden van het terrein om de blohut;
  • Het onderhouden van de begingen en hekwerken.