touwen.png boshike.png welpen.png piohout.png kompas.png kampvuur.png scouts.png vlotten.png groepsfoto.png glijbaan2.png pivos.png dassen.png vuur.png explorers.png doejijookmee.png hit.png bos.png hike.png pio.png verhuur.png zagen.png hike2.png glijbaan.png

Scoutinggroepen zijn georganiseerd als een vereniging. Zoals bij iedere vereniging heeft ook Scouting Aalst-Waalre een eigen verenigingsbestuur. Het bestuur is er om er voor te zorgen dat de stafteams zich zoveel mogelijk kunnen richten op het spel met onze jeugdleden. De duidelijke splitsing welke is gemaakt tussen de speltechnische zaken (stafteams per speltak) en de niet-speltechnische zaken (bestuur) heeft als doel om het “spel van verkennen” zo dicht mogelijk bij de jeugdleden te brengen. Het verenigingsbestuur bestaat uit de:

 

 

Voorzitter die de groepsraad voorzit, de voortgang van de Scoutinggroep bewaakt en verantwoordelijk is voor de externe contacten;

 

Secretaris die de ledenadministratie bijhoudt, de correspondentie verzorgt en de vergaderingen notuleert;

 

Penningmeester die verantwoordelijk is voor de financiën van de groep. Hij stelt aan het begin van het jaar een begroting op en maakt een financieel verslag na afloop van het jaar;

 

Groepsbegeleider die de stafteams van de verschillende speltakken ondersteunt, mogelijke problemen binnen de stafteams oplost, ondersteuning
geeft met betrekking tot het programma-aanbod en nieuwe leiding begeleidt.

 

Daarnaast kunnen nog een of meerdere bestuursleden zitting nemen in het verenigingsbestuur. Ze bereiden het beleid van de Scoutinggroep voor en voeren het uit. Het verenigingsbestuur wordt hierin gecontroleerd door de groepsraad. Men heeft ongeveer 6 tot 8 keer per jaar een vergadering.


Zaken die onder de verenigingsbestuursverantwoordelijkheid vallen zijn:

  • Het voeren van de ledenadministratie en verzorgen van het groepssecretariaat;
  • Het bevorderen van districtsactiviteiten;
  • De financiën;
  • Het uitzetten van de koers (het beleid);
  • Het bewaken van de kwaliteit van de leiding van de groep;
  • Het representeren van de groep naar haar omgeving;
  • Het verzorgen van financiële acties (o.a. speelgoedbeurs);
  • Het verzorgen en schoonhouden van de blokhut.